TKN - Theoretische Kustnavigatie

Deze cursus wordt verkort aangeboden aan personen die klein vaarbewijs deel 2 hebben gevolgd. Wij behandelen uit het handboek kustnavigatie diverse onderwerpen die de lesstof van KVB2 aanvullen of verdiepen. U volgt dan in drie zaterdagen deze zeer ‘boeiende’ cursus verkorte kustnavigatie. Dit is exclusief herhalingsdag met examentraining.

U hoeft niet persé examen KVB2 gedaan en behaald te hebben om de verkorte cursus TKN te volgen, de cursus TKN verdiept en gaat verder waar klein vaarbewijs deel 2 ophoudt. Wel dient u om te kunnen gaan met een koersplotter en kaartpasser, kennis van het navigeren op een kaart te hebben en o.a. een positie in en uit de kaart te kunnen zetten / halen.

De volgende onderwerpen komen in de cursus o.a. aan de orde:
Positiebepaling en kaartpassen, hydrografie, de elektronische zeekaart, markering / betonning van het vaarwater, het kompas, GPS  - Gobal Positioning System, AIS, het getij, stroom en drift, positiebepaling dmv peilingen, weerkunde / meteorologie, nautische instrumenten en documentatie.

Het vrijwillige certificaat TKN verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren. Er kan twee maal per jaar via het Watersportverbond examen worden gedaan in het voorjaar en najaar.

U kunt cursus volgen bij ons in Enkhuizen of Medemblik. Het is ook mogelijk privécursus of bedrijfstraining te volgen op elke locatie in Noord-Holland, Friesland en Flevoland.

Officiële erkenningen en vrijstellingen:
- Houders van het volledig TKN-certificaat behaald na 31 maart 2004, krijgen vrijstelling voor het examen Klein Vaarbewijs 2 (KVB2)
- Houders van het TKN-certificaat kunnen bij de VAMEX het ICC voor Coastal waters aanvragen. Het ICC (International Certificate of Competence) is een international vaarbewijs uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat door een aantal Europese landen wordt geëist.