Internationaal (recreatief) vaarbewijs - ICC

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs ICC moeten hebben. Het is zelfs vaak zo dat ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig u in het buitenland wel een ICC nodig heeft omdat er andere (strengere) eisen gelden voor het varen met een pleziervaartuig.

Wanneer u met een boot naar of in het buitenland wilt varen (huren) is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te laten informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden. Bijvoorbeeld: vanaf hoeveel pk is een vaarbewijs nodig, ben ik verzekerd, hoe oud moet je zijn, kan ik een boot huren, hoe hard mag ik met of zonder vaarbewijs…

Het ICC wordt vanaf 1 januari 2010 op creditcard formaat afgegeven door Vamex en is het vanaf deze datum integraal opgenomen in het Klein Vaarbewijs en tevens in het Groot Pleziervaartbewijs. De afgifte van een losse papieren ICC is daarmee komen te vervallen.

Het ICC kent drie versies, afhankelijk van het geldende vaargebied:

Met Klein Vaarbewijs I:

ICC Inland waters

Met Klein Vaarbewijs II:

ICC Inland + Coastal waters

Met TKN Kustnavigatie:

ICC Coastal waters

Alleen voor de groep met alleen een diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond blijft de mogelijkheid bestaan een los ICC Coastal waters bij VAMEX aan te vragen. Ook deze versie wordt op credit card formaat afgegeven.

Alle vanaf 1 januari 2010 nieuw afgegeven Klein Vaarbewijzen zijn aangepast aan de internationale ICC standaard. Deze groep komt daarmee automatisch in het bezit van een ICC. Iedereen die een ICC nodig heeft maar al in het bezit is van een Klein Vaarbewijs afgegeven voor 1 januari 2010, zal het huidige Klein Vaarbewijs moeten omzetten voor een nieuwe geïntegreerde versie met ICC. De geldigheidsdatum op het nieuwe geïntegreerde document is dan gelijk aangepast aan de per 1 juli 2009 nieuw wettelijke geldigheidstermijn. Tenslotte geldt ook dat alle verlengingen of duplicaten vanaf 1 januari 2010 automatisch zullen zijn voorzien van een ICC.